Insya'allah khataman pengajian kitab Al-Mustashfa fi Sunan al-Musthofa dan Mu'dzom Mawaqif wa Kalimat al-Imam as-Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki oleh KH. Muhammad Najih Maimoen, akan dilaksanakan pada sore nanti (menjelang buka puasa), Ahad 15 Ramadhan 1435 H. bertempat di Mushola Ribath Darusshohihain.

Baca pos ini lebih lanjut