9.6.10

Arbain an-Nawawi

Arbain an-Nawawi adalah kitab kecil yang paling padat makna, memuat hanya 42 hadits yang merupakan inti syariat Islam. Di antara kitab-kitab yang mengambil judul "Arbain", kitab Arbain an-Nawawi adalah yang paling terkenal, telah dikaji dan dipelajari di timur dan barat.

sosok Imam an-Nawawi dan kitabnya Arbain, cukup sebagai alasan untuk memberi perhatian lebih terhadapnya. Dan kami hadirkan kepada pembaca buku Syarah Arbain an-Nawawi ini yang disyarah oleh empat ulama besar: Imam an-Nawawi sendiri, Imam lbnu Daqiq al-'Id, Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di dan Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin.

Download
Ebooknya disini
Komentarnya Yaaa.........

0 komentar:

Post a Comment

 
oleh Ahadan blog | Bloggerized by Ahadan | ahdan